Giới thiệu

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 4
Tất cả 334
  

Giới thiệu Cơ cấu Tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

BAN LÃNH ĐẠO

1

Đào Ngọc Hoàng

Giám đốc

0915014126

daongochoang2007@gmail.com

2

Nguyễn Hương

Phó Giám đốc

0975169879

huongkhcnqt@gmail.com

3

Võ Thị Minh Ngọc

Phó Giám đốc

0949010345

ngocminh3004@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1

Lê Thái Sơn

Trưởng phòng

0914852789

ltson82@gmail.com

2

Lê Thị Hoa

Kế toán trưởng

0918070994

lehoakhcnqt@gmail.com,

3

Trương Thị Bích Thảo

Nhân viên

0899.869.062

thaotvdt@gmail.com

4

Lê Thị Thu Thảo

Nhân viên

0946507357

thuthaokhcnqt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hà

Nhân viên

0918168328

hanguyenit05@gmail.com

6

Trần Thị Bích Thủy

Nhân viên

0843744333

bichthuy.qt84@gmail.com

7

Trần Ánh Ngọc

Nhân viên

0914127500

anhngockhcnqt@gmail.com

8

Trần Thị Kim Liên

Nhân viên

0919884678

kimlienttth@gmail.com

9

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Nhân viên

0944191678

trang8879@gmail.com

10

Hồ Văn Thiệu

Nhân viên

0899.240.139

11

Lê Thị Thúy An

Nhân viên

0919496353

lethuyan7979@gmail.com

PHÒNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN KH&CN

1

Lê Mậu Bình

Trưởng phòng 

0982664179

lemaubinh75@gmail.com

2

Trần Quang Phú

Nhân viên

0919256515

quangphu0310@gmail.com

3

Nguyễn Thị Minh Huyền

Nhân viên

0974174455

minhhuyenskhcn@gmail.com

4

Hà Thị Thu Hiền

Nhân viên

0975645575

hathuhien86@gmail.com

5

Bùi Thị Tân Diệu

Nhân viên

0943607559

tandieu77@gmail.com

6

Lê Thị Kim Chi

Nhân viên

0946092369

kimchi11sh@gmail.com

7

Nguyễn Chính Trực

Nhân viên

0916359705

nguyenchinhtrucqt91@gmail.com

8

Nguyễn Đức An

Nhân viên

0857.932.357

nguyenducan1993@gmail.com

9

Lê Thị Quỳnh Anh

Nhân viên

0911.078.757

Quynhanhle278@gmail.com

10

Lê Thị Minh Nguyệt

Nhân viên

0833.922.940

leminhnguyetdh@gmail.com

11

Trần Thị Hương

Nhân viên

0946.700.783

 

12

Lê Ngọc Trí

Nhân viên

0946.652.245

lengoctri1995@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN, TƯ VẤN – ĐÀO TẠO & CG CÔNG NGHỆ

1

Nguyễn Đạo Quyết

Phụ trách phòng 

0914133178

daoquyetit@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hòa

Phó Trưởng phòng

0905678823

hoanguyenkhcn@gmail.com

3

Trần Thị Phượng

Nhân viên

0975957045

tranphuongtvdt@gmail.com

4

Nguyễn Sỹ Tiến

Nhân viên

0905888053

tienns82@gmail.com

5

Nguyễn Thị Hải Yến

Nhân viên

0935999621

nguyenthihaiyenkhcn@gmail.com

TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KH&CN BẮC HƯỚNG HÓA

1

Phạm Trường Học

Nhân viên

0948710783

hoc.xahuongloc@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Ngọc

Nhân viên

0962101125

huungocxdnt@gmail.com

3

Hồ Văn Tày

Nhân viên

0961.187.445

hotay252@gmail.com

4

Trần Thị Hoài Thương

Nhân viên

0972868042

thuongthuong0907@gmail.com

5

Trần Thị Hương

Nhân viên

 

Tranthihuongcnty@gmail.com

TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NẤM

1

Nguyễn Ngọc Huỳnh

Phó Trưởng trạm

0919141357

huynh200270@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thu Thảo

Nhân viên

0349489949

Nguyenthithuthaocnsh@gmail.com

3

Nguyễn Ngọc Khánh

Nhân viên

0918.493.777

Khanhnn2999@gmail.com

4

Võ Văn Sang

Nhân viên

0942506007

sang.1010kt@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Nhân viên

0961181086

 

Các bài viết khác