Giới thiệu

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 5
Tất cả 334
  

Giới thiệu Chức năng – Nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; Nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ và phát triển thị trường KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, hoạt động của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong, ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm;

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

- Tổ chức thực hiện ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;

- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất, đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;

- Tổ chức cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất, đời sống; Đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

- Tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền KH&CN. Xuất bản các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.

- Thực hiện xử lý, phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

- Làm đầu mối của Tỉnh về công tác thông tin, thống kê KH&CN. Chủ trì tổ chức việc đăng ký, tiếp nhận, thu thập, lưu giữ các nguồn tài liệu KH&CN đã có và đang hình thành ở Tỉnh. Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa bàn tỉnh.

- Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN theo kế hoạch thường xuyên hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Tổ chức và phát triển thư viện, thư viện điện tử, các cơ sở dữ liệu về KH&CN.

- Tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN tỉnh và kết nối với các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các hoạt động chợ CN&TB, sàn giao dịch công nghệ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ.

- Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thuộc lĩnh vực KH&CN gồm: Tổ chức sản xuất, thương mại các loại sản phẩm: Chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trư ng và một số sản phẩm: Hoa, thực phẩm chức năng, đồ uống có cồn, một số loại đồ uống khác; Dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ; Dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông, thông tin thư viện, tin học, thống kê KH&CN; Dịch vụ tư vấn, bảo hộ thương hiệu, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ KH&CN khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Các bài viết khác