Mô hình kinh nghiệm

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 9
Tất cả 334
  

Mô hình kinh nghiệm Ứng dụng chế phẩm VSV

Hiện trên địa bàn toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình sản xuất nông nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ sinh học với nhiều mô hình sản xuất như: Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; trang trại trồng cây ăn quả các loại; trang trại trồng rau xanh an toàn;… Điển hình như: HTX rau Đông Thanh với hơn 30 hộ tham gia xuyên suốt; các mô hình nuôi lợn an toàn tại xã Vĩnh Chấp, mô hình trồng cam K4 tại xã Hải Phú… Qua khảo sát, đánh giá hiệu quả kinh tế tại các mô hình này đều được nâng lên rõ rệt sau khi sử dụng các loại chế phẩm sinh học. Vật nuôi, cây trồng lớn nhanh hơn, khả năng hấp thụ thức ăn tăng lên, sức đề kháng bảo đảm… Đồng thời, các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường cơ bản đã được xử lý một cách triệt để.

Mô hình sản xuất phân vi sinh tử vỏ cà phê

Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC

Mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC ủ phân hữu cơ  từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Các bài viết khác