Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 4
Tất cả 334
  

Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao Chuyển giao công nghệ

Trung tâm làm chủ và chuyển giao nhiều quy trình kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất chế biến, sử dụng chế phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Trung tâm cũng đã nghiên cứu ứng dụng, tiếp xúc thử nghiệm, xây dựng mô hình, tiến hành đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ người dân trong sản xuất trên các lĩnh vực như: Xây dựng vùng nguyên liệu về cây dược liệu; mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải, vỏ cà phê;  Mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học;  Mô hình trồng các loại hoa cao cấp; Mô hình sản xuất cây giống…

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Công nghệ chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ cho Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị phục vụ cho công tác sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh

Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều khóa tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và phối/kết hợp với các Trung tâm dạy nghề, các Tổ chức NGOs, các Hội, đoàn thể để đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền và chuyển giao nhiều tiến bộ KH&CN nên  đã tạo nên các bước đột phá mới trong sản xuất của tỉnh theo hướng công nghệ cao và an toàn sinh học. 

Các bài viết khác