Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 3
Tất cả 334
  

Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao Tập huấn

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn được đào tạo bài bản, nắm vững các quy trình kỹ thuật, Trung tâm đã tiến hành tập huấn cho bà con trên địa bàn tỉnh nhiều quy trình kỹ thuật trong sản xuất như:  Sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy sản; Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC, Xử lý rác thải sau lũ thành phân bón nông nghiệp; Kỹ thuật sản xuất hoa Lan Hồ điệp và hoa Lily thương phẩm ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới,…


Cán bộ Trung tâm tập huấn sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho bà con nông dân


Tập huấn Hướng dẫn ủ phân vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp


Tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm Compo-QTMIC ủ bèo tây thành phân bón hữu cơ
Các bài viết khác