Thông tin - Thống kê KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 2
Tất cả 334
  

Thông tin - Thống kê Đăng ký kết quả NVKH&CN

 Ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư 14/2014/TT-BKHCN quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có quy đinh về thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: 

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:


* Thành phần hồ sơ gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (đã hoàn thiện sau khi nghiệm thu chính thức);

+ 01 bản điện tử Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ. 01 bản điện tử Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (nếu có). Bản điện tử phải sử dụng định dạng Portable Document (.pdf) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Time New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001). Bản điện tử phải thể hiện đúng với bản giấy, được ghi trên đĩa quang và không được đặt mật khẩu;

+ 01 bản sao Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có), Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có) kèm theo bản chính để đối chiếu khi giao nộp;

+ 01 Phiếu mô tả công nghệ theo Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Đối với hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ngoài quy định trên, tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm nộp thêm 01 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử), Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản điện tử) cho cơ quan đăng ký để gửi về Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước:  

* Thành phần hồ sơ gồm:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước theo Mẫu 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/2014/TT-BKHCN cho mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ;

+ 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến(hoặc qua đường bưu điện ) và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Địa chỉ: Số 20, đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233 3636 999;

Thời hạn giải quyết:

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện:Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin khoa học và công nghệ

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Lệ phí: Không

Phí: Không

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Văn bản đính kèm:
Mọi thắc mắc về thủ tục hành chính, quý đơn vị, cá nhân  vui lòng liên hệ:

Phòng Thông tin, Tư vấn – Đào tạo và Chuyển giao công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: (0233) 3857030; 0914133178 (Nguyễn Đạo Quyết)

Email: nguyendaoquyet@quangtri.gov.vn
Các bài viết khác