Thông tin - Thống kê KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 1
Tất cả 334
  

Thông tin - Thống kê Cổng TTĐT KH&CN

Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị là kênh thông tin chính thống về hoạt động KH&CN của tỉnh Quảng Trị với các tin bài về hoạt động KH&CN được cập nhật hàng ngày; chuyển tải các chủ trương, định hướng phát triển KH&CN của nhà nước, các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, nâng cao kiến thức về KH&CN cho người dân, kết nối cộng đồng khoa học với xã hội, đưa KH&CN gần gũi với người dân hơn nữa và từ đó các tiến bộ KH&CN sẽ được ứng dụng rộng rãi, góp phần khẳng định vai trò của KH&CN trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các bài viết khác