Danh mục các quy trình công nghệ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 16
Tất cả 334
  

CN sinh học Công nghệ PCR- Realtime PCR

 Với hệ thống máy móc, thiết bị tại Trung tâm đảm bảo thực hiện tốt công tác xét nghiệm, chẩn đoán bệnh trên cây trồng, vật nuôi , thực phẩm và kể cả các bệnh liên quan đến con người bằng kỹ thuật PCR, Realtime-PCR. Hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN đã nghiên cứu, tiếp nhận, hoàn thiện và làm chủ được 08 quy trình kỹ thuật về chẩn đoán bệnh đốm trắng (WSSV - White spot syndrome virus), bệnh hoại tử gan tụy (AHPNS - Acute hepatopancreatic necrosis syndrome) và bệnh đầu vàng (YHV - Yellow head disease virus) trên tôm nuôi và bệnh tiêu điên (PYMoV - Piper yellow mottle virus) trên cây hồ tiêu bằng kỹ thuật PCR, Realtime-PCR.

Sơ đồ các bước phản ứng chuỗi polymerase (PCR)

Máy Realtime-PCR

Các bài viết khác