Nghiên cứu - Ứng dụng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 8
Tất cả 334
  

Nghiên cứu - Ứng dụng Trạm NC&PT Nấm

Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực nấm ăn và nấm dược liệu;

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, dự án trong nhiệm vụ KH&CN được giao;

Bảo tồn, lưu giữ các giống nấm bản địa quý hiếm của tỉnh; du nhập và phát triển các giống nấm mới;

Sản xuất giống, bịch phôi; nuôi trồng, chế biến; dịch vụ cung ứng giống, bịch phôi và các nguyên liệu sản xuất;

Tư vấn, đào tạo, dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu cho các cá nhân, đơn vị nuôi trồng nấm trong và ngoài tỉnh.


Sản xuất nấm giống tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm và phát triển nấm
Các bài viết khác