Dịch vụ KH&CN

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 4
Tất cả 334
  

Dịch vụ KH&CN Sản xuất các loại chế phẩm VSV

Với hệ thống máy móc hiện đại, Trung tâm đã làm chủ quy trình và đã sản xuất, cung ứng ra thị trường 06 chế phẩm vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm: Compo - QTMIC: Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ;  Pro-QTMIC: Chế phẩm vi sinh men bổ sung thức ăn chăn nuôi; Nitro-QTMIC : Chế phẩm vi sinh cải tạo môi trường nuôi tôm, cá; Bio-QTMIC: Chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi; Chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho – Pseu; PERFECT-QTMIC: Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm

 

 

 

Các bài viết khác