Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 1
Tất cả 334
  

Tư vấn - Đào tạo - Chuyển giao

 Trung tâm làm chủ và chuyển giao nhiều quy trình kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, sản xuất chế biến, sử dụng chế phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Trung tâm cũng đã nghiên cứu ứng dụng, tiếp xúc thử nghiệm, xây dựng mô hình, tiến hành đào tạo, chuyển giao, hỗ trợ người dân trong sản xuất trên các lĩnh vực như: Xây dựng vùng nguyên liệu về cây dược liệu; mô hình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải, vỏ cà phê;  Mô hình chăn nuôi trên đệm lót sinh học;  Mô hình trồng các loại hoa cao cấp; Mô hình sản xuất cây giống…

Các bài viết khác