Nghiên cứu - Ứng dụng

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  
  
Trực tuyến 19
Tất cả 334
  

Nghiên cứu - Ứng dụng

Lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng đạt được kết quả rõ nét. Các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu; các quy trình, công nghệ ngày càng được hoàn thiện và thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tạo được sự liên kết đối với vùng Bắc Trung bộ. 

Việc triển khai ứng dụng CNSH vào sản xuất và đời sống đạt nhiều kết quả, sản xuất thành công 06 loại vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: Chế phẩm vi sinh xử lý đáy, khử mùi hôi, NO2, ao nuôi tôm Nitro – QTMIC; chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho-Pseu; thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm Pro-QTMIC; chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi Bio-QTMIC; chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ Compo-QTMIC; chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm PERFECT-QTMIC.

Hoạt động nuôi cấy mô tế bào đã sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, cây dược liệu có giá trị. Làm chủ và sẵn sàng chuyển giao nhiều quy trình công nghệ đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu; là mô hình trình diễn và là cơ sở đào tạo cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt là doanh nghiệp và người dân của địa phương tham quan, học hỏi và tiếp nhận quy trình, công nghệ ứng dụng vào sản xuất. Là mô hình sản xuất và thương mại sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng của Trạm bắc Hướng Hóa và mở rộng cơ sở 2 tại Hướng Phùng  ngày càng đi vào chiều sâu và đa dạng, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các loại hoa cao cấp, sản xuất các loại hoa lan, hoa Đồng Tiền, hoa Hồng Môn và một số cây lá cảnh trang trí có giá trị khác. Bên cạnh xây dựng mô hình các loại cây có giá trị kinh tế cao như Dây tây, cà chua siêu ngọt, Trạm đã nghiên cứu thử nghiệm cây dược liệu mới có giá trị cao, quý hiếm như Lan Kim Tuyến bằng cây nuôi cấy mô ... Đây được xem là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp đầu tiên ở Quảng Trị.

Các bài viết khác